06-54646689

Interim- en programmamanagement

Kijken is het halve werk. We observeren en analyseren graag om vervolgens tot actie te komen. Mensen niet kraken, maar maken. Als programma- of projectmanager zoeken we graag naar de kracht en het talent van de ander. Als het gaat om een wijkgericht project, zoeken we de kracht in de wijk. Omdat we geloven en zien dat er lokaal veel te halen is. Hierbij jagen we aan, verbinden we en dragen we over als dat mogelijk is. Waar nodig houden we lijntjes vast.

Bij interim-management zoeken we ook naar de kracht van het individu en van het team. Ook hier geldt wat ons betreft dat we mensen niet willen kraken maar maken. Dit kan ook als een medewerker niet meer op de juiste plek werkt. Een andere werkplek kan dan, ook al lijkt het op het eerste ogenblik niet zo, meer voldoening gaan geven.

We kunnen snel goede werkrelaties opbouwen waarin mensen zich gekend en erkend kunnen voelen. Dit is overigens geen doel op zich voor ons.

Daarnaast gaan we moeilijke boodschappen en moeilijke beslissingen niet uit de weg en werken we accuraat.

Graag werken we vol enthousiasme en verve aan doelstellingen die de organisatie stelt of die samenwerkende convenantpartners stellen, waarbij we kritisch opbouwend als gesprekspartner mee willen denken.