06-54646689

In verbinding

We werken veel met partijen uit het primair- en voortgezet onderwijs, sport-, cultuur- en welzijnspartners en (gemeentelijke) overheden. Dit onder andere bij door de overheid gesubsidieerde trajecten als School en Omgeving (Rijke Schooldag), de HCA of bij RIF-innovatietrajecten.

We vinden het boeiend om snel in te springen, verantwoordelijkheid te pakken, samen te werken en in hoog tempo werkrelaties op te bouwen. Te gaan voor het doel dat gesteld wordt, aan te jagen, met oog voor mens, organisatie en omgeving en zo win-win situaties te creëren voor alle betrokken partijen. Dit met oog voor toekomstige (interprofessionele) rollen in het werkveld en vanuit een maatschappelijke opdracht. Zoveel mogelijk werken we lokaal samen en dragen we ook weer lokaal over.

We zijn inzetbaar voor governancevraagstukken, het leggen en aanjagen van verbindingen (zowel bestuurlijk, directie, uitvoerend en domeinoverstijgend),

 

programmamanagement, advies, financieel management en interim-management.

Aansluiten bij de wensen van de ander vinden we belangrijk, het zoeken naar de voordelen voor alle betrokkenen staat voorop. Dit met een klantvriendelijke houding, accuraat en met aanbod dat binnen de gestelde kaders past.

We werken graag mee aan:

  • de op- en uitbouw van het (regionale/wijkgerichte) netwerk;
  • verbindingen die er toe doen, maar (nog) niet altijd zo gewoon zijn.

‘Graag zoeken we verbinding met (werkveld)partners en tussen (werkveld)partners. In gezamenlijkheid werken aan een maatschappelijke opdracht is mooi werk’.