06-54646689

Vanuit VB Strategisch advies, interim- en programmamanagement B.V. werken we graag mee bij het bestendigen en/of opbouwen van solide relaties tussen mbo- en hbo-instellingen, het werkveld en (lokale- en regionale) overheden, veelal op bestuurlijk niveau. Vaak werken we voor meerdere mbo- en hbo-instellingen, waarbij we zoveel als mogelijk een onafhankelijke rol innemen en helpen verbindingen tussen mbo- en hbo tot stand te brengen, onder andere in het kader van een - ook door het werkveld- gewenste doorgaande leerlijn en met oog voor interprofessionele samenwerking.

We zijn inzetbaar voor kwalitatief werkveldonderzoek en werkveldraadplegingen in het hbo en mbo, daarnaast zijn we inzetbaar bij de uitvoering van projecten waar meerdere organisaties bij betrokken zijn (po, vo, mbo en hbo, sociaal domein, sport, cultuur, gemeente), bijvoorbeeld in een adviserende rol naast project- of programmaleiders of juist zelf als project-of programmaleider, met oog voor (bestuurlijke) verbinding in het werkveld.

We vinden het boeiend om snel in te springen, verantwoordelijkheid te pakken, samen te werken en in hoog tempo werkrelaties op te bouwen. Te gaan voor het doel dat gesteld wordt, met oog voor mens én organisatie en zo win-win situaties te creëren voor alle betrokken partijen. Dit met oog voor toekomstige (interprofessionele) rollen in het werkveld.

Vaak werken we voor meerdere  organisaties bijvoorbeeld meerdere mbo- en hbo-instellingen of bijvoorbeeld  welzijnsorganisaties, sportorganisaties, culturele instellingen, gemeenten en onderwijsbesturen, waarbij we zoveel mogelijk een onafhankelijke rol innemen.

We kunnen meedenken als:

  • Adviseur, zowel inhoudelijk als financieel;
  • Verbinder tussen opleidingsinstellingen en het (bestuurlijke) werkveld;
  • Verbinder tussen (mbo en hbo) opleidingsinstellingen;
  • Subsidioloog (zowel aanvraag, uitvoering als verantwoording);
  • Project- of programmamanager;
  • Interim opleidingsmanager of –directeur in het onderwijs;
  • Onderzoeker.